Cправка из налоговой инспекции для иммигрантов

Cправка из налоговой инспекции для иммигрантов

Информируем Вас, что начиная с 01.01.2004 согласно постановлению кабинета министров 1998 от 24 декабря 2003 года "Об утверждении Порядка получение справки об уплате налога из доходов физических лиц налогоплательщиком резидентом, который выезжает за границу на постоянное местожительство, или об отсутствии налоговых обязательств из этого налога" всем гражданам, выезжающим на постоянное местожительство за границу, при прохождении таможенного контроля необходимо при себе иметь справку об уплате налога физического лица.

В случае отсутствия у гражданина такой справки ему будет отказано в возможности выехать за границу.

Согласно постановлению кабинета министров 1998 от 24.12.2003 года установлен следующий порядок получения справки:

Порядок отримання довідки про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку

1. Цей Порядок регламентує подання платником податку резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання (далі платник податку), податковому органу декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки податкового органу про сплату податку з доходів фізичних осіб або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку(далі довідка).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні згідно із законом України "Про податок з доходів фізичних осіб".

3. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі декларація) подається платником податку до податкового органу за податковою адресою не пізніше моменту закінчення 60 календарного дня, що передує виїзду платника податку за кордон на постійне місце проживання. Декларація подається за звітний податковий період, на який припадає день подання такої декларації (з початку звітного податкового періоду до дня подання декларації).

4. Протягом 30 календарних днів від дня отримання декларації податковий орган зобов'язаний визначити податкове зобов'язання платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а уразі відсутності податкових зобов'язань видати довідку платнику податку. Платник податку зобов'язаний у порядку, передбаченому законом, сплатити визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов'язання, включаючи пеню та штрафні санкції (за їх наявності). Документ, що підтверджує сплату податку (квитанція банку, платіжне доручення), пред'являється платником податку податковому органу для отримання довідки.

5. Довідка засвідчується підписом начальника податкового органу і скріплюється печаткою.

6. Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.

7. Довідка, форма якої визначається Державною податковою адміністрацією, повинна містити, зокрема, такі дані: назву податкового органу, який видає довідку; прізвище, ім'я, по батькові платника податку; ідентифікаційний номер згідно з державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів; звітний податковий період, за який була подана декларація та видається довідка; інформацію про сплату податку або про відсутність податкових зобов'язань з цього податку.

8. Видана податковим органом довідка здається платником податку органам митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.